Témata pro studenty

Zde naleznete náměty na konkrétní témata pro Softwarové projekty, diplomové práce, bakalářské práce či Ph.D. studium. Seznam témat zdaleka není vyčerpávající. Napište nám vlastní návrh a nebo se přijďte domluvit na příbuzných tématech.

Aplikace na platformě Solid

Softwarový projekt, Diplomová práce, Ph.D. studium
Redecentralizace webu, Solid, Linked Data

Velké množství dat na Webu je uloženo v centralizovaných úložištích, například Facebook či Google. Web byl ale původně navržen jako decentralizovaný prostor. Aktuální trend na webu je tedy re-decentralizace Webu pomocí nejnovějších webových technologií. V této práci student pozná principy propojených dat, datový model RDF, nejnovější doporučení W3C týkajících se sociálního Webu a framework Solid. Student navrhne, implementuje, otestuje a vyhodnotí aplikaci dle vlastního výběru postavenou na frameworku Solid, která bude zahrnovat přihlášení pomocí WebID-TLS a WebID-OIDC. Projekt bude open-source a hostovaný na veřejném repozitáři.

ondemand_videoMám zájem

Mobilní klient pro LinkedPipes ETL

Bakalářská práce, Diplomová práce
Linked Data, Transformace dat, Webové aplikace, Android

Nástroj LinkedPipes ETL je nástroj na tvorbu transformačních procesů pro publikaci dat na Webu. Jedná se o webový nástroj, kterému chybí nativní mobilní klient. Cílem práce je navrhnout a vyvinout nativního Android klienta, který by usnadnil správu těchto procesů.

ondemand_videoMám zájem

Vizualizace dat na webu

Softwarový projekt
Vizualizace dat, Linked Data, Sémantický web

V roce 2001 formuloval tvůrce webu, Sir Tim Berners-Lee, představu, že dnešní web tvořený především propojenými WWW stránkami by měl být využit k publikování a propojování dat tak, abychom s nimi mohli pracovat jednotným způsobem (stejně jako pracujeme s WWW stránkami prostřednictvím prohlížečů a vyhledávačů). Formuloval tzv. Linked Data principy, které umožní takový web dat vytvořit. Od té doby bylo takto publikováno velké množství dat a tvoří tzv. Linked Open Data Cloud.

Cílem tohoto projektu je vytvořit nástroj, který umožní uživatelům jako jsou datoví žurnalisti do Linked Open Data cloudu přistupovat. Pro ně je nejpřirozenější pracovat s vizuální podobou dat. Nástroj proto bude automaticky nabízet pro data, na která uživatel ukáže, vhodné vizualizace (mapy, sítě, sloupcové a jiné grafy, hierarchie, časové řady, matice). Nabídne jim také možnost vizualizace konfigurovat podle jejich potřeb na základě významu (sémantiky) zakódovaného přímo v datech. Vizualizace pak budou sdílet se svými čtenáři (např. tak, že je budou vkládat do svých článků). Nástroj nabídne jednotné místo pro vyhledávání existujících vizualizací a jejich další využití.

V případě úspěchu bude projekt reálné uplatňován v praxi díky spolupráci členů výzkumné skupiny XRG s různými institucemi veřejné správy, které data v podobě Linked Open Data publikují nebo plánují publikovat. Na projekt lze navázat individuálními diplomovými pracemi. Pro realizaci projektu budeme maximálně využívat již hotových otevřených softwarových řešení, např. knihovny pro vizualizaci dat nebo komponenty vyvinuté přímo pracovníky výzkumné skupiny XRG. Výsledné řešení bude též otevřené a celý vývoj povedeme na službě GitHub.

ondemand_videoMám zájem