Témata pro studenty

Vizualizace dat na webu

Softwarový projekt
Vizualizace dat, Linked Data, Sémantický web

V roce 2001 formuloval tvůrce webu, Sir Tim Berners-Lee, představu, že dnešní web tvořený především propojenými WWW stránkami by měl být využit k publikování a propojování dat tak, abychom s nimi mohli pracovat jednotným způsobem (stejně jako pracujeme s WWW stránkami prostřednictvím prohlížečů a vyhledávačů). Formuloval tzv. Linked Data principy, které umožní takový web dat vytvořit. Od té doby bylo takto publikováno velké množství dat a tvoří tzv. Linked Open Data Cloud.

Cílem tohoto projektu je vytvořit nástroj, který umožní uživatelům jako jsou datoví žurnalisti do Linked Open Data cloudu přistupovat. Pro ně je nejpřirozenější pracovat s vizuální podobou dat. Nástroj proto bude automaticky nabízet pro data, na která uživatel ukáže, vhodné vizualizace (mapy, sítě, sloupcové a jiné grafy, hierarchie, časové řady, matice). Nabídne jim také možnost vizualizace konfigurovat podle jejich potřeb na základě významu (sémantiky) zakódovaného přímo v datech. Vizualizace pak budou sdílet se svými čtenáři (např. tak, že je budou vkládat do svých článků). Nástroj nabídne jednotné místo pro vyhledávání existujících vizualizací a jejich další využití.

V případě úspěchu bude projekt reálné uplatňován v praxi díky spolupráci členů výzkumné skupiny XRG s různými institucemi veřejné správy, které data v podobě Linked Open Data publikují nebo plánují publikovat. Na projekt lze navázat individuálními diplomovými pracemi. Pro realizaci projektu budeme maximálně využívat již hotových otevřených softwarových řešení, např. knihovny pro vizualizaci dat nebo komponenty vyvinuté přímo pracovníky výzkumné skupiny XRG. Výsledné řešení bude též otevřené a celý vývoj povedeme na službě GitHub.

ondemand_videoMám zájem